TEMA KHOTBAH MINGGU - NOVEMBER 2011

——————————————————————————

 

• 
l


l


l


l

Minggu, 06 November 2011
Bukan Atas Mujizat (Kisah Para Rasul 20:1-12)

Minggu, 13 November 2011
Tahu Kehendak Tuhan (Kisah Para Rasul 21:1-14)

Minggu, 20 November 2011
Karya Tuhan Melalui Paulus (Kisah Para Rasul 22:1-21)

Minggu, 27 November 2011
Paulus di Hadapan Mahkamah Agama (Kisah 22:30-23:11)

  » Close Window